چقدر هممون نیاز داریم الان یهو بزنه

"Is typing..."

بعد پی‌امش بیاد و از خوش حالی ذوق مرگ شیم:)!