سلام قضیه اینه که من با یه پسر6ماه دوست بودم البته به صورت مجازی شنبه بود از من رمز اینستام را خواست منم بهش دادم قبلا یه دختر بهم پیام داده بود که عاشق کسی هستی منم گفتم بله دختره هم مشخصلتش را از من پرسید و من دروغ گفتم عشقم رفت و این پیام راخوند منم بهش گفتم دروغ گفتم باور نکرد و بلاکم کرد فردای اون روز منو از بلاکی دراورد و استوریم راهم دید منم درخواست فالو دادم و درخواستم را قبول کرد استوریم راهم دید ولی اومنو فالو نکرد البته او به افراد خیلی خاص که اقوام نزدیکش هستن اجازه میده فالوکنن و فالوشون کنه منم چون عاشقش بودم امروز بهش پیام دادم و گفتم که به اون دختره دروغ گفتم و دوستش دارم و میخوام باز بیاد کنارم باشه او پیامم را دیده ولی بهم جواب نداده نمیدونم الان اوهم مثل من عاشقه یا نه و الان چیکار کنم که بتونم باز اعتمادش را جلب کنم و برگرده پیشم ؟ من دارم از دوریش دیوونه میشم یعنی اوهم این احساس را نسبت به من داره ؟