قلبت مال منه

بگو

اینو داد بزن

که همه بدونن

چه فرشته ای همراه منه...