۱۲- همدیگر را ببخشید

سعی کنید یکدیگر را ببخشید و از هم کینه به دل نگیرید. خشم و رنجش تنها شما را در اسارت نگاه خواهد داشت و چیزی جز کم‌رنگ شدن عشقتان نسبت به یکدیگر در پی نخواهد داشت.


#عاشق_بمانیم

ادامه دارد...