‏امیدوارم هیچ وقت تو رابطتون به این مرحله نرسید که شاعر میگه:
‏می‌ توانم نخواهمت اما...
‏دوست داری، دوباره نامه بده
‏می‌توانم؟ نمی‌توانم...نه
‏به فراموشی‌ ام ادامه بده
‏⁧ #اهورا_فروزان ⁩