ایرانسل

                                                                کد ها کاملا جدید و به روز می باشند

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -

اگر کد آهنگ خاصی مدنظر شماست نام آهنگ و نام خواننده را در نظرات اعلام کنید تا کد آن در پاسخ نظر برایتان ارسال گردد. دقت کنید که تنها آهنگ هایی که مجاز هستند و ایرانسل کد آهنگ آنرا ایجاد کرده باشد را برای شما ارسال خواهیم کرد

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -
برای فعالسازی کد ها را به شماره ۷۵۷۵ ارسال کنید . . .

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

بزودی این بخش افتتاح خواهد شد

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -

اگر کد آهنگ خاصی مدنظر شماست نام آهنگ و نام خواننده را در نظرات اعلام کنید تا کد آن در پاسخ نظر برایتان ارسال گردد. دقت کنید که تنها آهنگ هایی که مجاز هستند و ایرانسل کد آهنگ آنرا ایجاد کرده باشد را برای شما ارسال خواهیم کرد

با تشکر نویسنده ی عشق

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -