‏کاش میشد

‏برای ساعتی مُرد

‏آن وقت است

‏که میفهمی

‏چه کسی

‏از نبودنت دق می‌کند

‏و چه کسی ذوق

‏دلم

‏ساعتی مُردن می‌خواهد‏