‏کاش بدونین همیشه با یه "حلال کن" بخشیده نمیشید و هر رنجی که به طرف مقابل تحمیل کردین یه روز به خودتون و عزیزتریناتون برمیگرده.