شما و همسرتان یک زندگی عاشقانه و احساسی دارین زیرا:

 

۱ ) برای همدیگر وقت صرف می کنیم . 

 ۲ ) به همه می گویم که دوستش دارم . 

 ۳ ) برای قدردانی از محبت هایش ، نامهٔ عاشقانه ای برایش می نویسم . 

 ۴ ) در جمع از او تعریف می کنم . 

 ۵ ) وقتی غمگین است سعی می کنم ناراحتی اش را بفهمم و او را درک کنم . 

 ۶ ) همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند. 

 ۷ ) در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می کنیم . 

 ۸ ) همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می دهم . 

 ۹ ) آرامش را در همه حال حفظ می کنم . 

 ۱۰) باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می کنم . 

 ۱۱) پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک ، شب ها همه چیز را برایش تعریف می کنم . 

 ۱۲) اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می گویم . 

 ۱۳) به کارهایی که برایم انجام می دهد توجه می کنم و قدردان محبت های او هستم . 

 ۱۴) ازدواجمان را از موهبت های الهی می دانم . 

 ۱۵) برای سلامتی اش صدقه می دهم . 

 ۱۶) در یک مکان یادداشتی محبت آمیز برایش پنهان می کنم و او را راهنمایی می کنم تا پیدایش کند. 

 ۱۷) در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می کنم . 

 ۱۸) سعی می کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم . 

 ۱۹) کارهایی که نشان دهندهٔ محبتم نسبت به اوست برایش انجام می دهم . 

 ۲۰) هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می کنم . 

 ۲۱ ) اگر احساس کنم از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی خرد، حتماً برایش تهیه می کنم . 

 ۲۲) همه هدایایی را که به من داده است ، از صمیم قلب دوست دارم . 

 ۲۳ ) همیشه دل آرام یکدیگر هستیم راه زندگی

 

همیشه عاشق و مهربان باشید.....