‏چقدر زمان می بره رفتنِ آدما یادت بره؟

‏چقدر باید بگذره بفهمی دل نبندی؟