‏+ چشمات اذیتت می‌کنه؟

- نه. 

+ اما پلک که می‌بندی، مرا وحشتِ تنهایی می‌آزارَد...