عشق و محبت بی قید و شرط دارد و انتظار پاسخ و واکنش مقابل ندارد


عاشق واقعی کیست؟


نویسنده: دکتر سید اصغر ساداتیان و دکتر ماهیار آذر


یک عاشق واقعی بیشتر خصوصیات زیر را دارد:


1.       تقریباً به بلوغ کامل جسمی ،عقلی و احساسی رسیده است.


2.    خود را  تقریباً به طور کامل و محبوب را تا حدود زیادی می شناسد و می داند یک انسان سالم چه ویژگی هایی دارد.


3.       به فکر خوشبختی معشوق است بدون این که توقع داشته باشد چیزی بدست آورد.


4.       از روی نادانی، نگرانی، ناتوانمندی و نیازمندی محبت نمی کند.


5.       عشق و محبت بی قید و شرط دارد و انتظار پاسخ و واکنش مقابل ندارد.


6.       از ابراز احساست خود نگران نمی شود.


7.       بهترین ها را برای محبوب و معشوقش  می خواهد.


8.       محبوب را در اولویت اول قرار می دهد ولی خود را فراموش نمی کند.


9.       رابطه صمیمی و برابر برقرار می کند.


10.   در ارتباطش دروغ ،تزویر، ریا و کتمان کاری ندارد.


11.   به محبوب و معشوق خود اطمینان و اعتماد دارد.


12.   محبت و عشق را گدایی نمی کند.


13.   محبوب را همانطور که هست می پذیرد و دوست می دارد و هرگز سعی در کنترل و یا تغییر او نمی کند.


14.   تفاوتها را می شناسد و می پذیرد و در اصلاح اختلافات و تقویت رابطه مسئول و فعال است.


15.   متعهد ،مسئولیت پذیر ، وفادار و صادق است.


16.   چیزی را از محبوبش مخفی نمی کند.


17.  اگر چه از لحظه لحظۀ  بودن با معشوق احساس رضایت و خرسندی می کند ولی به زمان های تنهایی و با خود بودن نیز باور داشته و احترام می گذارد.


18.   علاوه بر استقلال فردی و حفظ حریم خصوصی از اتکاء به یکدیگر خشنود و خرسند است.


19.   هیچگاه در ابراز احساست و نظرات خود قصد سرزنش،توبیخ، تمسخر و بی احترامی ندارد.


20.  اگر چه سعس می کند که بهترین باشد ولی هرگز از خود اقعی اش خارج نمی شود و نقش بازی نمی کند.


21.  اگر چه با معشوق خود را کامل و در اوج قله ها می یابد ولی بدون معشوق خود را گم شده ،ناتوان و یا تنها نمی بیند و نمی داند.


نکته : هم چنان که دریافت می شود عشق واقعی یک شبه بوجود نمی آید (حداقل چند ماه) بلکه با آن نگاه آتشین اول جرقه اش زده می شود ، با شناخت تقریباً کامل یکدیگر و ایجاد صمیمیت ( احساس عاطفی، عقلانی ، ادراکی ، عرفانی و ...) شکل می گیرد و با ارتباط جنسی(بعد از ازدواج)  به اوج می رسد و با تعهد و مسئولیت پذیری کامل می شود و با باغبانی و نگهداری همیشه زنده و تر و تازه می ماند و در این مرحله است که ویژگیهای ذکر شده در بالا در مورد عشق واقعی صدق خواهد کرد (آنهم در هر رابطه ای دارای شدت و ضعف متفاوتی است.)   و اینگونه زوجی خوشبخت و صمیمی  در خانواده ای سالم بنا نهاده می شود .