‏ولی بین کسی که عاشقتونه و اونی که عاشقش هستید و تمام ادمای دورتون اونی رو انتخاب کنید که وفادار تره،آدم عاشق میتونه عوض بشه ولی اونی که وفاداره مطمئن هستید هیچوقت بهتون خیانت نمیکنه،آدمِ وفادار به تمام اصول دیگه هم پایبنده