روانشناسی

 هر گاه خواستی تسلیم بشی ، به ادم هایی فکر کن که دوست دارن زمین خوردنتو ببینن 

#بهشون_فرصت_این_لذت_رو_نده

پ . ن : مگه خوابشو ببین ;-) 

پ . ن : هرگز تسلیم نشو