‏خدایا مارو با اونایی که دوسشون داریم امتحان نکن ، تحمل نداریم، میشکنیم، فرو میریزیم