امشب به خوابم بیا!

با خودت دو فنجان چای دارچین بیاور

من خودم را به خواب می‌زنم

گوشه‌ی تختم بنشین، صدایم کن


اول اسمم را بگو، بعد عزیزم

بعد هم بگو باشد انگار که خوابی

من می‌روم، بلند می‌شوی

بلند می‌شوم!

دستم را دورِ گردنت حلقه می‌زنم

می‌گویم بلاخره آمدی

می‌گویی شک داشتی به آمدنم!؟

می‌گویم گاهی مثلِ امشب..


نگاهم می‌کنی

بی‌هیچ حرفی چایم را می‌دهی دستم

دستم را می‌گیری

می گویی دیر آمدم

تا ماندنی‌تر باشد

تا قدرِ لحظه‌هایمان را بهتر بدانیم!

امشب بیا این‌ها را بگو

مبادا دیر شود..


#عادل_دانتیسم