‏ماسکهایی که برای تظاهر به خوشبختی به صورتمون می‌زنیم فقط باعث میشن سخت تر نفس بکشیم،

‏وگرنه کاربرد دیگه ای ندارن...!