من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…

از تمام زمین یک خیابان را…

و از تمام تو…

یک دست که قفل شود در دست من…

و یک قلب که تا ابد سرشار از عشق من باشد :)