‏رفته بودم لب حوض تا ببینم شاید

‏عکس تنهایی خود را در آب

‏⁧ #سهراب_سپهری ⁩