‏عشق همین است ؟! 

‏تنت برود 

‏و دلت

‏جایی میانِ دستهایِ کسی تا ابد جا بماند ؟