‏اگه تونستی کس دیگه ای رو همونجوری دوست داشته باشی، بدون عاشقش نبودی