‏کاش اینجا بودی و با فشار دادنت تو بغلم دنده هات تو قلبت میشکست, میمردی از دستت خلاص میشدم! 

( عاشقانه ها و دلتنگی های سادیسمی و مازوخیسمی )

=))