شده شبیه تو تموم بی کسیم میخوام که یادت بیاد


به سمت من اگه دلت قدم نزد بذار خیالت بیاد


نگاه خیس من به یاد تو هنوز یه ابر بارونیه


این بغض لعنتی تو خاطرات من یه عمر زندونیه


برای من کسی شبیه تو نبود تو خلوتم با منی


با جای خالی همیشه بودنت دوباره زخم میزنی


بدون تو همیشه این سکوت و بی کسی شده تموم لحظه های من


نبودی و خیال تو تموم خاطرات تو نوشنه شد به پای من


شده شبیه تو تموم بی کسیم میخوام که یادت بیاد


به سمت من اگه دلت قدم نزد بذار خیالت بیاد


هوای گریه هام بدون تو پر از هوای پاییزیه


بدون تو اگه بیفتم از نفس بهای ناچیزیه


تمام زندگیم شبیه شعله ی اسیر خاکستره


چه فرقی میکنه بذار که از سرم خیال تو بگذره