جدای از اینکه سربازی دخترها بیشتر شبیه یک شوخیه و در نهایت رد میشه ولی اگه بریم سربازی حس اون پسری رو که وقتی میاد میبینه عشقش ازدواج کرده رو درک کنیم :)