زندگی زیباست، مانند زمین

 

زندگی زیباست، مثل آسمان

 

می‏توان این شعر را هر روز خواند:

 

«زندگی زیباست چون رنگین کمان!»

 

می‏توان بر آسمان‏ها تکیه زد

 

می‏توان روی زمین تنها نبود

 

توی گوش سنگ‏ها هم می‏توان

 

شعر خوب دوستی‏ها را سرود.

 

می‏توان خوابید روی سبزه‏ها

 

 

در سکوت، آواز گل‏ها را شنید

 

می‏توان لبخند بر خورشید زد

 

حرف‏های ماه زیبا را شنید