شب زمان مناسبی است که بیندیشیم چه کرده‌ایم تا جهان بهتر و شفیق‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از پیش شود؟

اگر پاسخی هم نبود، باز شب وقت خوبی است که ببینیم از دستمان چه کاری برمی‌آید؟

لازم نیست کاری کنیم کارستان. می‌شود به امور دست به نقد و ساده پرداخت:

"تلفنی که هنوز نزده‌ایم، نوشتن نامه‌ای که بی‌خیالش شده‌ایم، تلافی کردن لطفی که نتوانسته‌ایم پاسخ دهیم." برای بخشیدن عشق، فرصت نامحدود است و در دسترس همگان...

#زاده_برای_عشق

#بوسکالیا_لئو