‏غم انگیز ترین چیز در رابطه با دور بودن از آدم ها این هست که فکر میکنی دلش واست تنگ میشه اما در واقع راحت تر فراموشت میکنه