هواى خیابان دارم
اشک به پایم سنگینى میکند
ترانه هایت را بردار رفیق
من و تو و خیابان و سیگارى که با صداى
داریوش خوب میچسبد…!
#دلنوشته
# ارسالی_از_سحر خانوم ( S҉A҉H҉A҉R҉ )_دوست پاتوق عشق
پ . ن : بی تو در تنهایی هایم میمیرم