‏انقدر درس میخونی آخرش یارو با سهمیه میاد میره بهترین دانشگاه:))) به همین راحتی