‏خودخواهی فقط اون لحظه که از کنار آدمایی دوسمون دارن به راحتی رد میشیم بدون اینکه برگردیم و نگاه کنیم چه بلایی سرشون اوردیم