یه آدمایی هستن که وقتی برای بار اول میبینی شون، عجیب باهاشون احساس نزدیکی می کنی...

می تونی خیلی راحت بازوشون رو بگیری و باهاشون یه خیابون دراز رو قدم بزنی...

می تونی خیلی راحت تو بغلشون جا بشی و اونا با دوتا جمله آرومت کنن...

آدمایی که نه تو گذشتت بودن، نه مطمئنی که تو آینده ات باشن، ولی به حالت یه رنگ تازه می زنن...

آدمایی که خیلی معمولی هستن ولی لحظه های تکراری زندگیت رو خاص می کنن...

آدمایی که می شه روزی چند بار بهشون گفت: خیلی خوبه که هستی...

آدمایی که دقیقا نمیدونی چه حسی نسبت بهشون داری، ولی وقتی میرن انگار یه جزئی از وجودت رو با خودشون میبرن...

این آدما اومدن و رفتنشون شبیه تغییر فصل هاست... تازه و دلگیر و خاطره انگیز...

این آدما یادگاری هستن

حسی که بهت میدن برای همیشه توو خاطرت می مونه