‏ای حضرت مرگ اشتباهی شده انگار
‏ما زنده نبودیم که امروز بمیریم !
‏⁧ #یاسر_قنبرلو ⁩