حس بودنت...

قشنگ ترین حس دنیــــــاست...

تو کـه باشی ... هر روز را ... نــــــــــــــــــه... هر ثانیه را عشـــــق است...❤