‏همه ی آدمها که ارزش هم نشینی ندارن ، حذف کنیم آدمهای بی ارزش زندگیمون رو ، و پیدا کنیم کسایی که تاثیرات مثبتی میذارن تو زندگیمون و میشن منبع آرامشمون