‏همونقدر که تو رابطه تون وابسته اید و نیاز به محبتش دارید

همونقدرم باید تکیه گاه و همراه باشید ...

مطلقا نیازمند بودن اصلا جذاب نیست ...

از‌چشم میفتید