از اینکه توام مثل من کسیو دوس داری که دوست نداره خیلی ناراحتم...

حاظرم تو به عشقت برسیو انقد آزار نبینی، همه ناراحتیات رو دوشِ من، فقط تو خوشحال باش;)