بازم شادی و بوسه ، گلای سرخ و میخک***میگن کهنه نمی شه تولدت مبارک

 تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا*** و جود پاکت اومد تو جمع خلوت ما

تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز*** از آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا

یه کیک خیلی خوش طعم، با چند تا شمع روشن***یکی به نیت تو یکی از طرف من

الهی که هزارسال همین جشنو بگیریم*** به خاطر و جودت به افتخار بودن

تو این روز پر از عشق تو با خنده شکفتی*** با یه گریه‌ی ساده به دنیا بله گفتی

ببین تو اسمونا پر از نور و پرندس*** تو قلبا پر عشقه، رو لبا پر خندس

تا تو هستی و چشمات بهونه‌است واسه خوندن***همین شعر و ترانه تو دنیای ما زنده‌است

واسه تولد تو باید دنیا رو آورد*** ستاره رو سرت ریخت، تو رو تا اسمون برد

تولدت عزیزم پراز ستاره بارون*** پر از باد کنک و شوق، پر از اینه و شمعدون

الهی که همیشه واسه تبریک امروز*** بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون