‏چرا هروقت دلار گرون میشه تلگرامو قطع میکنن؟ =))))) باشه بابا ما ندیدیم این تلگرام مارو وصل کن اعصاب نداریم