‏هیچ وقت نتونستم به گرد بیشعوری خیلی از آدما برسم؛ پیام و چت را ببینم و دیر جواب بدم، جواب ندم، جواب تلفنمو ندم، سلام نکنم، کسی را از موضع بالا به پایین ببینم و ... یه‌وقتایی خسته میشم و میخوام همرنگ همین جماعت باشم، ولی مگه میشه آخه!