‏بگذشت در فراقِ تو شب‌‌های بی شمار ،

‏هر شب در این امید که فردا ببینمت ...!