vaghti nabashi_bo3e com

 

ب قول سهراب : کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود...

تا میدیدی هر دانه هزار دانه تورا دوست میدارد..

هرکجا باشی جایت سبز و لبانت پرخنده باد..

و مرا همین بس ک دوستت دارم...

مثل دیروز..مثل امروز...

 تا ته فردا...