‏تنهایتو بیشتر و بیشتر بغل میکنى وقتى روز به روز بیشتر و بیشتر میفهمى هیچ‌کس جز خودت نمیتونه درست بفهمتت