با حقیقت ازارم بده ولی با دروغ ارومم نکن

هر وقت خواستی کسیو با دروغات اروم کنی

به این فکر کن که دروغات براش مشهود بشه هم خودش هم زندگیش خراب میشه
 :)

+ بیاین به کسی دروغ نگیم