اگه رفتی 

اگه دور شدی ازم؛بدون من بدون توهم خوشبختم چون من جنگامو به خاطرت کردم 

من باهرکی باشم میتونم کاری کنم عاشقم شه!

اگه رفتی ونموندی بدون هرشبی که کنار اون خوابی چشام میاد سراغت 

صدام میپیچه تو گوشت

یاد روزای باهم بودمون دیوونت میکنه !

دلتنگ حسادتو غرزدنام میشی حتی !

ولی یادت باشه مرد که گریه نمیکنه 

چقدرمیخوای مقاومت کنی که نبینی عکسامو ؟!

چند وقت باید بگذره تا همه روزای خوبمون فراموشت شن؟

نه جانم

هیچکس "من" نمیشه

من میدونم کجای قلبتو هدف گرفتم

تو دیگه خوب نمیشی...

برو اما همیشه یه رد عمیق از غم نبودنم جا میمونه تو خوشحالیات .

چقدر دیدنی میشی اون روز ...

سرش را پایین می اندازد و گریه میکند ... خودمو ک نمیتونم گول بزنم ... هیچکس برام تو نمیشه ...