🍏 مادامى که سیب با چوب باریکش به درخت متصل است همه‌ی عوامل در جهت رشدش در تلاشند؛

باد باعث طراوتش می‌شود،

آب باعث رشدش می‌شود

 و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد

اما به محض منقطع شدن از درخت و جدایى از «اصل»؛

آب باعث گندیدگی، 

باد باعث پلاسیدگی 

و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود!


مراقب وصل بودن به اصالتمان باشیم که انسانیتمان از بین نرود!