‏اسم خودتون رو دوست نزارید وقتی خیلی راحت پشت سر حرف میزنید وقتی از صد تا دشمن بدتر میشید وقتی از اعتماد آدما سواستفاده میکنید 
‏نه تنها دوست نیستید بلکه آدمم نیستید!