‏ارزش وجود آدمای زندگیت رو میشه از تاثیراتی که در روزای زندگیت گذاشتن و میذارن فهمید