تغییر ادما _ پاتوق عشق

بعضی وقتا این ادما نیستن که تغییر میکنند ، این نقابشونه که میوفته :-) 

پ . ن : حواسمون به ادمای دورمون باشه :-) 

پ . ن تر : ادما خودشونو توی شرایط سخت نشون میدن :-)