‏وقتی هنوز تکلیفتون با خودتون مشخص نیست یکی دیگه رو هم وارد زندگیتون نکنید مردم بازیچه ی دست شما نیستن