‏یه بار به یکی گفتم اصلا حالم‌ خوش نیست، گفت نباید اینجوری باشی ، منم دیدم خیلی حرفش تاثیر گذاره و دیگه هیچوقت اونجوری نبودم